Profil

CONSYMA je flexibilná spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu patriaca k spoločnostiam ktorým
záleží na zvyšovaní kvality poskytovaných produktov a služieb implementovaním a dodržiavaním
systémov riadenia ako podporných systémov na riadenie podnikania ako aj celej spoločnosti.
Svoje služby zamerala na v oblasti poradenstva pri zavádzaní medzinárodných noriem ISO, IEC a pri
zavádzaní rôznych systémov a druhov dokumentácii vychádzajúcich z európskej ako aj legislatívy
našej krajiny.
Našim cieľom je poskytovanie širších služieb pre zákazníkov pod jednou strechou.
Manažment ako aj jednotlivý pracovníci a spolupracovníci spoločnosti má dlhodobé skúsenosti v
oblasti:

  • projektového riadenia,
  • zavadzania rôznych noriem a štandardov,
  • spracovania dokumentácií vyplyvajúcich z legislatívnych požiadaviek,
  • a vykonávania auditov v oblasti ISO noriem.