Ponuka služieb

poradenstvo (Demo)

Poradenská činnosť

Potrebuje zaviesť systém manažérstva, alebo systém riadenia v zmysle medzinárodných noriem?

audit (Demo)

Auditórska činnosť

Vykonávanie personálnych auditov, auditov v oblasti informačných technológií a telekomunikácií.

legislative (Demo)

Legislatíva

Spracujeme Vám dokumentácie, smernice, a ďalšie predpisy, ktoré sú požadované pri vašom podnikaní.